Ti klo 18.30-20.15 Pihlis pikku tekis

To klo 18.30-20.15 Pihlis pikku tekis

Pe klo 19.30-21.15 Magne cit areena