Laatujärjestelmä kehittää seuratoimintaa

PK-35 on nyt toista vuotta mukana Suomen Palloliiton organisoimassa ja koordinoimassa laatujärjestelmäprosessissa, jonka päätavoitteena on kehittää siihen osallistuvien seurojen hallinnollista, operatiivista ja kilpailullista toimintaa.

Punamustien ja SPL:n edustajien ensimmäinen laatujärjestelmätapaaminen pidettiin viime vuoden huhtikuussa. He tapasivat toisensa viimeksi 10.8.2016, jolloin paikalla neljännessä auditoinnissa olivat PK-35:stä hallituksen jäsen Markku Hynninen, toiminnanjohtaja Toni Leonoff, valmennuspäällikkö Sergio Almenara, nuorisopäällikkö Juuso Mattila sekä Palloliitosta kehityspäällikkö Henri Alho (auditoija).

- Olemme tämän prosessin kautta ottaneet seuran hallinnollisella ja operatiivisella puolella isoja kehitysaskelia. Se on tuonut toimintaamme lisää suunnitelmallisuutta ja mahdollisuuden työstää joukkueillemme tarvittavaa materiaalia, Leonoff sanoo.

PK-35 sai viime auditoinnin palauteraportissa kiitosta mm. selväpiirteisestä organisaatiorakenteestaan sekä seuran hallituksen ja päätoimisten työntekijöiden selkeistä tehtävänkuvista ja raportointikäytännöistä. Tiedotuspuolella plussaa saivat mm. verkkosivujen rakenne, kattava ja asiapitoinen sisältö sekä seuran viestintäsuunnitelma.

Seuraavassa muutama suora lainaus palauteraportista:

- Johtamisen osa-alueella suurin kehityskohteenne edellä mainittu Oy:n ja ry:n toisiaan tukevat strategiat ja niiden käyttöönotto. Ry:llä strategia on jo valmiina ja osakeyhtiö on alkanut suunnittelemaan uutta strategiaansa. Strategian käyttöön oton seurantaa, muuttumista konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tiedon keräämistä onnistumisista ja ei onnistumisista on hyvä tarkastella jatkuvasti ja edelleen kehittää sekä hallituksen että päätoimisten osalta.

- Urheilutoiminnassa olette tehneet ison päätöksen päätoimisen valmennuspäällikön palkkaamisesta. On erinomainen asia, että seuran johdossa on nähty pelaajakehitykseen panostamisen tarve ja siihen on palkattu taustaltaan pätevä ja ilmeisen osaava henkilö. Uuden valmennussuunnitelman käyttöönotto on urheilutoiminnan osa-alueenne suurin kehityskohde ja siihen liittyvä edellä mainittu osakeyhtiön ja junioreiden entistä tiiviimpi pelaajapolku.

- Valmentajien koulutusvaatimuksissa olitte lasten, nuorten ja huippuvaiheen ikäluokissa lähellä kriteerien täyttymistä. Valmentajien koulutukseen kannattaa edelleen panostaan, koska se on yksi keskeinen mittari valmentajan osaamisesta. Valmennussuunnitelman käyttöönottoon, siitä saataville tuloksille ja niiden johtopäätöksille on kuitenkin hyvä antaa riittävästi aikaa.

- Laatujärjestelmän auditointikokemusten mukaan seuroissa, joissa valmennussuunnitelma on otettu käyttöön laajasti, järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti niin se on palvellut tasojoukkueiden lisäksi myös seurojen harrastejoukkueita lisäten niiden valmennuksen ja toiminnan laatua merkittävästi. Tämä on tarkoittanut entistä motivoituneimpia valmentajia, ohjaajia ja pelaajia, millä on ollut suora vaikutus seuran drop-outin vähenemiseen.

Nämä ovat siis vain otteita palauteraportista. Seuran tehtävänä on auditointikertojen välillä tarttua kehityskohteisiin ja tehdä tarvittavat toimenpiteet eri osa-alueiden jalostamiseksi. 

- Olemme tarttuneet kaksin käsin laatujärjestelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Se on herättänyt runsaasti uusia ja hyödyllisiä ajatuksia. Emme satsaa kehityskohteisiin auditointien vuoksi, vaan ennen kaikkea seuratoimintamme parantamiseksi, toiminnanjohtaja Leonoff linjaa.

PK-35 tiedottaa jatkossakin avoimesti kehitystoiminnastaan sekä seuran muista ajankohtaisista asioista. Oikein hyvää loppukautta kaikille!