Tarjolla kokonaisvaltaista oppia!

PK-35:n edustajat Juuso Mattila, Amir Ahmad, Rami Rantanen ja Mitri Pakkanen jatkoivat seuran toimistolla kokeneen kouluttaja-valmentaja Jouko Mikkolan kanssa siitä mihin punamustien sisäisessä valmentajakoulutuksessa viimeksi jäätiin.

Tapaamisessa syvennettiin, kuinka sensomotoriikkaa ja mentaalivalmennusta voi hyödyntää päivittäisessä valmennuksessa. Koska juniorien valmentajien tehtäviin kuuluu toimia kasvattajina ja vahvistaa pelaajien itseluottamusta, on syytä ymmärtää, että motoriikka ja ajattelu kulkevat koko ajan käsi kädessä. Tämän oivaltamiseen käytännössä tarjoutuu mahdollisuus kehokartoituksen kautta.

Valmentajalle on erittäin tärkeää tiedostaa, kuinka pelaajille kannattaa kommunikoida, jotta viesti menisi perille. Vaikka valmentaja ei tuntisi jokaisen pelaajan profiilia, hänen olisi hyvä tietää ainakin oma profiilinsa. Koska jalkapallon teknistaktinen, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen puoli ovat yksi suuri kokonaisuus, Mikkola korostaa kokonaisvaltaisen valmennuksen merkitystä.

  • Kyseinen metodi sopii erinomaisesti esimerkiksi ensin valmentajien ja tämän jälkeen pelaajien työkaluksi. Valmentajien mentaalivalmennus auttaa ehdottomasti pelaajien mentaalivalmennusta, Jouko tiivistää.

Mikkola suosittelee koulutustaan lämpimästi PK-35:n valmentajille, pelaajille ja joukkueille. Se voisi sisältää yksilön luontaisten ominaisuuksien kartoituksen (1-2 krt.), workshopin (3-4 h), mentaalivalmennusosion sekä refleksianalyysin, joka pelaajakoulutuksessa vaatii vanhempien luvan. Jos kokonaisuus suunnataan pelaajille, siihen olisi aiheellista sisällyttää myös vanhempainilta.

Kouluttautumisesta ja itsensä kehittämisestä ei ole hyötyä ainoastaan jalkapallon kannalta, vaan ne tarjoavat apua koko elämään ja elämänhallintaan. Urheilua monipuolisesti ymmärtävän Mikkolan koulutukset ovat hinta-laatusuhteeltaan erittäin kilpailukykyisiä verrattuna muihin vastaaviin koulutuksiin.

Mikkola antaa koulutussisällöistään ja käytännön järjestelyistä mielellään lisätietoja:

puh. 0400 449 979