PK-35 yhdenvertaisuuden asialla!

Yhteiskuntavastuu on PK-35:lle tärkeä asia, joten seura on päättänyt lähteä mukaan Suomen monikulttuurisen liikuntaliiton eli Finnish Multicultural Sport Federatinonin (FIMU ry) organisoimaan Punainen kortti rasismille -kampanjaan.

Hankkeen pyrkimyksenä on urheilun ja liikunnan kautta taistella yhteisössä mahdollisesti esiintyvää rasismia vastaan. Toiminta on vuosien varrella kehittynyt vaiheittain kansainväliseksi kampanjaksi. Päämääränä on hyvässä yhteistyössä vastustaa ja vähentää rasismia. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

- PK-35 on yhdenvertaisuusasioissa ollut jo vuosia edelläkävijä. Seuramme edustaa monikulttuurisuutta mitä parhaimmassa muodossa. Päätoimisissa työntekijöissämme, valmentajissa, vapaaehtoisissa, pelaajissa ja vanhemmissa on erittäin runsaasti ihmisiä, joiden juuret ja kulttuuriperintö löytyvät ympäri koko maailmaa. Olemme tästä hyvin ylpeitä, punamustien puheenjohtaja Ari-Pekka Määttä sanoo.

- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat historiamme aikana kehittyneet meille luonnolliseksi ja päivittäiseksi olotilaksi sekä tavaksi toimia. Koska monikulttuurisuus on vahvuuksiamme, näen seuramme sisäisen kunnioituksen kaikkia eri ryhmiä kohtaan tarjoavan hyvät eväät huomiselle niin meille aikuisikään jo saapuneille kuin ennen kaikkea nuorille pelaajillemme.

Punainen kortti rasismille -hanke näkyy PK-35:ssä alkaneen futisvuoden aikana mm. eri ikäluokkien joukkueiden kapteeninnauhoista, jotka vastustavat eriarvoisuutta, ja joita hankkeen järjestäjät toimittavat aiheesta kiinnostuneille seuroille. Kampanja oli viime Urheilugaalassa ehdolla Vuoden urheilukulttuuriteoksi.

- Kapteeninnauhat ovat sisänsä pieni asia, mutta voivat olla tärkeä esimerkki, sillä kapteenia pidetään joukkueen roolimallina. Tietysti kaikki muutkin voivat huolehtia, ettei toiminnassa esiinny esimerkiksi rasistista tai seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa huumoria, hankkeen projektipäällikkö sekä kaudella 2016 PK-35 Vantaata edustanut ex-liigapelaaja Ilari Äijälä sanoo.

- Pukukopeissa puhutaan usein mitä sattuu, mutta mauttomuudet on kitkettävä pois, sillä myös vähemmistöryhmiä kohtaan on säilytettävä tietty kunnioitus. Urheilu on yhteiskunnan osa-alue, jossa kulttuuri- ja muilla eroilla ei pitäisi olla merkitystä. Kapteeninnauhat voivat olla asennemuutokselle hyvä alku sekä luoda seuran eri joukkueiden välille yhteisöllisyyttä.

PK-35 on erittäin iloinen voidessaan osallistua Punainen kortti rasismille -kampanjaan ja muuhun eriarvoisuuden vastaiseen toimintaan. Jo seuran slogan ”YKSI YHTEINEN” kertoo arvomaailmasta, jota seura haluaa ja aikoo edustaa.

- Se kiteyttää hienosti yhdenvertaisen ilmapiirin sekä toiset huomioon ottavan ympäristön. Suvaitsevaisuus ja yhdessä tekeminen ovat avain toimivaan ja elivoimaiseen yhteisöön, Määttä korostaa.

PK-35 kiittää Ilari Äijälää ja FIMU:n koko henkilöstöä hyvin alkaneesta yhteistyöstä!